IPR-2012

Indian Institute of Tropical Meteorology,
Dr. Homi Bhabha Road, Pashan, Pune 411008


IMMOVABLE PROPERTY RETURNS OF GROUP 'A'  OFFICERS -  2012 

                                                                                      (Previous Year Return)


                                               RESEARCH CATEGORY

                                                            DIRECTOR


                                                                     SCIENTIST-G


                                                                                            SCIENTIST-F


                                                                    SCIENTIST- E


                                                                 SCIENTIST -D

1
DR. (SMT) I. S. JOSHI 24
SH. S. MAHAPATRA
2
DR. (SMT) A.A.KULKARNI 25
DR. SURESH TIWARI
3
DR. S.CHAKRABORTY 26
DR. RAMESH VELLORE
4
SMT. S.K.PATWARDHAN 27
DR. (SMT.) S.S.FADANAVIS
5
DR. (SMT.) N.R.DESHPANDE 28
DR. P. MUKHOPADHYAY
6
DR. B.D.KULKARNI 29
SHRI S.D. BANSOD
7
DR. B.S.MURTHY 30
DR. VINU VALSALA
8
DR. SANDEEP PATTNAIK 31
DR.(SMT) PADMA KUMARI
9
DR. D.M.CHATE 32
DR. H. S. CHAUDHARI
10
SH. V. GOPALKRISHNAN 33
DR. D.R. KOTHAWALE
11
DR. SANJAY J. 34
DR. G.S. MEENA
12
DR. G. PANDITHURAI 35
DR. DEVENDRA SIINGH
13
SH. T. DHARMARAJ 36
DR. SUBODH KUMAR SAHA
14
DR.(SMT) S.B.MORWAL 37
DR. MILIND MUJUMDAR
15
DR. KAUSHAR ALI 38
DR. (KUM) S.S.NANDARGI
16
DR. ANUPAM HAZRA 39
SH. P. MURUGVEL
17
DR. Y. JAYA RAO 40
DR. (SMT.) J.V.REVADEKAR
18
DR. M.N.PATIL 41
SH. S.M.D. JEELANI (Comp. Engg.)
19
SH. A.B. SIKDER 42
DR. ANOOP MAHAJAN
20
DR. S.B.DEBAJE 43
SMT. SHOMPA DAS
21
DR. C.G. DESHPANDE 44
DR. (SMT.) A.A.DEO
22
DR. P.D. SAFAI 45
SH. S.D.PATIL
23
DR.(SMT.) S.K.MANDKE


                                                                SCIENTIST -C

1 DR. T. VENUGOPAL 30
DR.(SMT) R.R.JOSHI
2
SHRI PREM SINGH 31
DR. RAMESH K. YADAV
3
SH.N.K.AGARWAL 32
DR. SAMIR POKHREL
4
SH.S.S.MULYE 33
DR A. B. PAREKH
5
SH.D.K.TRIVEDI 34
SMT. PREETHI BHASKAR
6
SMT M.K.KULKARNI 35
SH. S. DE
7
DR. S.G. NARKHEDKAR 36
DR. P. R.C. REDDY
8
SH. S.S.SABADE 37
DR. Y.K. TIWARI
9
SH. K.K. DANI 38
SMT. R.V. BHALVANKAR
10
DR. K.M.C. REDDY 39
DR. S. SENGUPTA
11
SMT. SUSMITHA JOSEPH 40
DR. S.K. DAS
12
DR. (SMT) SWAPNA P. 41
DR. J.S. CHOWDHARY
13
SH. SRINIVAS PENTAKOTA 42
DR. PRASHANT A. PILLAI
14
DR. HAMZA VARIKODEN 43
DR.(SMT) M. S. DESHPANDE
15
DR. ABHILASH S. 44
DR. NAVEEN GANDHI
16
SH. S.B. KAKADE 45
DR. RAJIB CHATTOPADHYAY
17
SMT. SOMPRITI DEB ROY 46
DR. ABHILASH PANIKAR
18
DR. R.S. MAHESKUMAR 47
SHRI JNAESH S.P.
19
DR. SACHIN D. GHUDE 48
SH. R.M.BANKAR
20
SMT. R. LATHA 49
SH. A.K.SAXENA
21
SH. K. CHAKRAVARTY 50
SH. SABIN T.P.
22
DR. (SMT.) APARNA KRISHNAMURTHY 51
DR. A.K.SRIVASTAVA
23
SHRI ABHAY S. D. RAJPUT 52
SHRI M.I.R. TINMAKER
24
DR. S.M. DESHPANDE 53
SHRI MAHESH DHARUA
25
DR. ROXY MATHEW 54
DR. PHANI MURALI KRISHNA
26
SH. MATA MAHAKUR 55
DR. K.P. SOORAJ
27
SMT. M.N. KULKARNI 56
SH. H.N. SINGH
28
SH. DEEN MANI LAL 57
SH. MAHEN KONWAR
29
SMT. AMITA AJAY PRABHU


                                                                       SCIENTIST B

 
Scientific Officer Grade I
 

                           ADMINISTRATIVE CATEGORY

                              
ACCOUNTS OFFICER