Past Recruitments-2013

Recruitment Status (2 December 2013)
   
The interviews for the following posts will be held as under :
 
S.No.
Name of the post
Day and Date of Interview
Time of Interview
1.
Sci. D/Engineer
(Radar Meteorology)
3rd January 2014
0930 hrs
2.
Sci. D
(Land Surface Processes)
3rd January 2014
0930 hrs
3.
Sci. D/Engineer
(HPC Applications)
3rd January 2014
14.30 hrs
4.
Sci. C/Engineer
(HPC and HPC Applications)
3rd January 2014
14.30 hrs
 
Recruitment Status (20 November 2013)  
 
Vide Advertisement no. PER/08/2013, the Institute had advertised for recruitment of the following 04 posts. in response to the above advertisement, the number of applications received are also shown against each:
 
S.No. Name of the post No. of posts No. of applications received
1. Sci. D/Engineer
(Radar Meteorology)
01 52
2. Sci. D
(Land Surface Processes)
01 46
3. Sci. D/Engineer
(HPC Applications)
01 47
4. Sci. C/Engineer
(HPC and HPC Applications)
01 104
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
The Screening Committee which met on 21 October 2013 have screened in the following candidates as shown below for interview for the posts shown against each:
 
S.No. Name of the post ID No. Name of the candidate
Screened in
1.
Sci. D/Engineer 
(Radar Meteorology)
(1)11/Sc.D/Radar/2013
(2)52/Sc.D/Radar/2013
(1)Shri V.N. Suresh Babu
(2)Dr. Radha Krishna Basivi
2.
Sci. D 
(Land Surface Processes)
(1)31/Sc.D/LSP/2013
(2)33/Sc.D/LSP/2013

(3)34/Sc.D/LSP/2013
(1)Dr. Korak Saha
(2)Dr. Gyana Ranjan Uma Charan Tripathi
(3)Dr. Pankaj Kumar
3.
Sci. D/Engineer  
(HPC Applications)
(1)4/Sc.D/HPC/2013
(2)11/Sc.D/HPC/2013
(3)22/Sc.D/HPC/2013
(4)34/Sc.D/HPC/2013
(1)Shri Bipin Kumar
(2)Dr. Supriyo Paul
(3)Dr. Jayant Pendharkar
(4)Dr. Shiva Kumar Malapaka
4.
Sci. C/Engineer  
(HPC and HPC Applications)
(1)9/Sc.C/HPC/2013
(2)31/Sc.C/HPC/2013
(3)23/Sc.C/HPC/2013
(1)Shri Ketan Kulkarni
(2)Dr. Jayant Pendharkar
(3)Ms.Priyanka Ravi Prakash
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
      
   Formal call letters for the interviews will follow.
  
                                               ******
   
Recruitment Status ( 13 September 2013)
 
SHORT LISTED Candidates for the JRF under SAFAR-MUMBAI
 1. PRASHANT SINGH
 2. ANJALY ANAND
 3. ANURAG SARATHY
 4. PRADYUMN SINGH
 5. KIRTHIGA MURUGESAN
 6. PRABHUBHAI CHAUDHARY
 7. RATHOD KISHANRAO
 8. SENTHIL KUMAR CHELLAM
 9. NAGARAJU VANGANURU
 10. GANESH GHONE
 11. BHAVESHKUMAR VAGADIYA
 12. PRASANT BISAI
 13. SHAIK SAHEB
 14. ANUPRITA WANI
 15. ASHWIN CHETTRI
 16. PRIYA BORKAR
 17. VARSHA NIRMAL
 18. PRAGYA SINGH
 19. PANDU T.
 20. ANNADA PADHI
 21. AMIT DESHMUKH
 22. DIVYA NARADASU
 23. ESHA THAKUR
 24. PRAVEEN KUMAR
 25. MANSI RASTOGI
 26. SUPARNA SARKAR
 27. ABHISHEK SAHU
 28. NILADRI ROY
 29. VINAY SHARMA
 30. RENU PANWAL
 31. PIYUSH PALTIWALE
 32. GAURAV KUMAR 
 33. SARITA YADAV  
 34. INDRANIL BANERJEE
 35. GAURAV SHARMA
 36. KAILAS AHIRE
 37. VIPIN SONKAR
 38. GANESH DAMARLA
 39. SANTU DAS
 40. SONIA MALIK
 41. DINESH WANGKHEM
 42. SANJAY KUMAR
 43. FATHIMA KHYRUN
 44. AMIR AKHTAR
 45. VRINDA SHARMA TB
 46. SHAMEERA K S
 ***
 
Recruitment Status ( 5 September 2013)
 
The Institute had advertised for recruitment of 10 positions of Research Fellows and 10 positions of Research Associates vide Advertisement No. PER/06/2013.
 
Research Fellows :
 
In response to the above advertisement, 376 applications for Research Fellows were received and the Screening Committee short listed 107 candidates; and the following 36 candidates appeared for the interview on 19 and 20 August 2013:
 
 
Sr. No.
Roll No.
Name of the candidate
1.
384
ANIRBAN CHOWDHURY
2.
84
BUSHRAA SHAIKH
3.
238
GAURAV KUMAR
4.
207
MD HAQUE
5.
68
NISHANT SHARMA
6.
360
NITESH SINHA
7.
414
P. SELVAM
8.
253
PAROMITA CHAKRABORTY
9.
299
PRADNYA CHODERAO
10.
269
SUDEEP KUMAR
11.
96
YERLANKI GANGADHAR
12.
367
DEEPAK PRAJAPATI
13.
263
JYOTI JADHAV
14.
416
BADRIYA SHAIKH
15.
185
DIPJYOTI MUDIAR
16.
366
MADHU SINGH
17.
224
P. SURESH
18.
330
P.J.V. RAMAKRISHNA
19.
285
RAPETI SAROJA
20.
354
SHAMBU RAVINDREN
21.
346
SREEUSH M.G.
22.
209
SUKANYA PATRA
23.
296
SULAKSHA GAWAS
24.
344
TRUPTI BHOSALE
25.
365
VIGIN F
26.
413
ANU XAVIER
27.
268
NITHIYA K.
28.
457
PRODIP ACHARJA
29.
441
REMYA R
30.
232
SHAMEERA K.S.
31.
432
SHERIN BARN
32.
415
VRINDA TB
33.
233
UTSAV BHOWMIK
34.
108
ARTI BANDGAR
35.
408
NEELAM MALAP
36.
462
Y. NIHARIKA
  
  
Based on the overall performance of the candidates in the interview, the Selection Committee recommends the following candidates as Research Fellows at IITM as shown below:
 
Sr. No.
Roll No.
Name of the candidate
1.
414
P. SELVAM
2.
457
PRODIP ACHARJA
3.
185
DIPJYOTI MUDIAR
4.
233
UTSAV BHOWMIK
5.
462
Y. NIHARIKA
6.
354
SHAMBU RAVINDREN
7.
346
SREEUSH M.G.
8.
209
SUKANYA PATRA
9.
360
NITESH SINHA
10.
253
PAROMITA CHAKRABORTY
   
  
 Research Associates :
  
In response to the above advertisement, 86 applications for Research Associates were received and the Screening Committee short listed 25 candidates for interview and the following 05 candidates appeared for the interview held on 26 August 2013:
 
Sr. No.
Roll No.
Name of the candidate
1.
307
ABHAY SRIVASTAVA
2.
194
BHAGYASHREE NAGRARE
3.
107
DINESH SINGH
4.
159
DR. MOUMITA BISWAS
5.
248
TANIA GUHA
 
Based on the overall performance of the candidates in the interview, the Selection Committee recommends the following candidate for appointment to the position of Research Associate at IITM as shown below:
 
Sr. No.
Roll. No.
Name of the candidate
1.
248
TANIA GUHA
 
*****
  
Recruitment Status ( 26 June 2013)
                   
The Institute had advertised for recruitment of 01 post of Scientist ‘D’ (on Contract) and 01 post of Scientist ‘C’ (on Contract) for a period of 05 years with a consolidated salary of Rs. 62,000/- per month and Rs.54,000/- per month respectively for teaching Atmospheric Science to students of M.Sc./M.Tech. of University of Pune and IITM, Pune. In response to the above advertisement, the Screening Committee short listed the candidates and the following candidates appeared for the interview:
 
Scientist ‘D’ (On contract) :
 
Out of the 04 candidates called for interview for the post of Sci. ‘D’ (On contract), the following candidates appeared for interview held on 15 June 2013:
  
Sr. No.
Name of the candidate
1.
Dr. Santosh Mattancherry
2.
Dr. Sanjiv Kumar
3.
Dr. Lakshmi Madhavan Bomidi
4.
Dr. Prabodha Pradhan
 
On the basis of the overall performance of the candidates in the interview, the Selection Committee recommends the following candidates for appointment to the post of Scientist ‘D’ (on Contract) at IITM as shown below:
  
Sr. No.
Name of the candidate
 1.
Dr. Sanjiv Kumar
 
 
Scientist ‘C’ (On contract) :
 
Out of the 13 candidates called for interview for the post of Sci. ‘C’ (On contract), the following candidates appeared for interview held on 15 June 2013:
 
 
Sr. No.
Name of the candidate
1.
Dr. Moumita Biswas
2.
Dr. Sanjay Mehta
3.
Dr. Penki Ramesh Kumar
4.
Dr. Manish Joshi
5.
Dr. Praveen Pandey
 
On the basis of the overall performance of the candidates in the interview, the Selection Committee recommends the following candidates for appointment to the post of Scientist ‘C’ (on Contract) at IITM as shown below:
 
Sr. No.
Name of the candidate
1.
Dr. Praveen Pandey
 
Wait List :
 
Sr. No.
Name of the candidate
1.
Dr. Manish Joshi
  
*****  
  
Recruitment Status ( 24 June 2013)
 
The 50 Short-listed candidates were interviewed by the Final Committee on 13 and 14 June 2013 at IITM, Pune. Based on the performance at the interview in both the Committees, the Selection Committee recommends the following 25 trainee scientists for the job-linked training at CAT, IITM, Pune, as shown below:
Sl.No.
Name
1.
Aditi Modi
2.
Alakes Samanta
3.
Ambuj Jha
4.
Anand Kishor
5.
Anulekha Majumdar
6.
Aruj Pant
7.
Archana Singh
8.
Arka Roy
9.
Badimela Upendra
10.
Biswajit Haldar
11.
Biswamoy Paul
12.
Dharmadas Jash
13.
Manmeet Singh
14.
Ningthoujam Singh
15.
Pramit Debburman
16.
Prerna Singh
17.
Prasenjit Das
18.
Rajat Sharma
19.
Sailaja Pothuganti
20.
Sharu Jose
21.
Smriti Gupta
22.
Sujit Maji
23.
Subrata Mukherjee
24.
Suresh Khati Konka
25.
Vikash Kumar  (Earth Sciences)
 
*****
 
Recruitment Status ( 27 May 2013) 
 
The Institute had advertised for recruitment of 01 posts of Scientist ‘D’ (on contract) and 01 post of Scientist ‘C’ (on Contract) vide Advertisement No. PER/05/2012. In response to the above advertisement, 26 applications were received for the post of Scientist ‘D’ and 89 applications were received for the post of Scientist ‘C’. The Screening Committee which met on 20 May 2013, short listed the following 04 candidates for interview for the post of Scientist ‘D’ and the following 13 candidates for interview for the post of Scientist ‘C’ :
 
Scientist ‘D’ :
Sr. No.
ID No.
Name of the candidate
1.
56
Dr. Santosh Mattancherry
2.
71
Dr. Sanjiv Kumar
3.
84
Dr. Lakshmi Madhavan Bomidi
4.
91
Dr. Prabodha Pradhan
 
 Scientist ‘C’ :
Sr. No.
ID No.
Name of the candidate
1.
25
Dr. Moumita Biswas
2.
61
Dr. Gugamsetty Balakrishniah
3.
65
Dr. Rajesh Maurya
4.
68
Dr. Sanjay Mehta
5.
90
Dr. Nithin Viswambharan
6.
92
Dr. Penki Kumar
7.
94
Dr. Johny J.
8.
106
Dr. Sujata Pattanayak
9.
108
Dr. Sanjeev Karmakar
10.
112
Dr. Bhagavathiammal G.J.
11.
118
Dr. Manish Joshi
12.
122
Dr. Praveen Pandey
13.
123
Dr. Deepa Raveendran Pillai
 
The interview for the above two posts will be held on Saturday, the 15th June 2013. Formal call letters for the interview will follow.
 
  ***
 
Recruitment Status ( 2 May 2013)
       
 
The Institute had advertised for recruitment of 1 post of Senior Executive (Hindi) (Unreserved) vide Advertisement No. PER/06/2012. In response to the above advertisement, 54 applications were received and the Screening Committee short listed 11 candidates for interview. The following 05 candidates appeared for the interview on  26 April 2013.
 
No
Roll No
Name of Candidate
1.
1/SEH/2012
Kum. Deepali Ramesh Anbhule
2.
31/SEH/2012
Shri. Ramprasad Raikwar
3.
42/SEH/2012
Shri. Girish Kathane
4.
48/SEH/2012
Shri Amit Kumar Trivedi
5.
49/SHE/2012
Kum. Dhanalaxmi Goli
 
   
Based on performance of the candidates, the Selection Committee recommends the following candidate for appointment to the post of Senior Executive (Hindi) at IITM as shown below :
 
No.
Roll No
Name of the Candidate
1.
48/SEH/2012
Shri. Amit Kumar Trivedi
 
***
Recruitment Status ( 10 April 2013) 
 
The Institute had advertised for recruitment of one post of Senior Executive –Hindi (Unreserved) vide Advertisement No. PER/06/2012. In response to the above advertisement, 54 applications were received and the Screening Committee shortlisted following 11 candidates for interview. The interview is scheduled on Friday, 26th April 2013 at 1000 hrs.
 
NO.
ROLL NO.
NAME OF THE CANDIDATE
1
1/SEH/ 2012
Kum. Deepali Ramesh Anbhule
2
3/SEH/2012
Shri Vivek Kumar
3
09/SEH/2012
Kum. Ruma Verma
4
15/SEH/2013
Shri Dnyaneshwar Satpute
5
25/SEH/2012
Shri Chandrabhan Singh
6
26/SEH/2012
Shri Ashutosh Chandra Jha
7
31/SEH/2012
Shri Ramprasad Raikwar
8
32/SEH/2012
Shri. Prabhashankar Dwivedi
9
42/SEH/2012
Shri. Girish Kathane
10
48/SEH/2012
Shri. Amit Kumar Trivedi
11
49/SEH/2012
Kum. Dhanalaxmi Goli